Handreiking ten behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten over de verzelfstandiging van het havenschap Zeeland (ZSP)

Sandra van Thiel, MF Blommaert, LMEC Lommers

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

Deze handreiking is geen advies om wel/niet te besluiten tot verzelfstandiging van ZSP maar beschrijft aan welke onderwerpen of overwegingen aandacht besteed moet worden voordat een besluit over verzelfstandiging genomen kan worden. Wijzigingen in bijvoorbeeld sturingsafspraken zijn zeer moeilijk te realiseren nadat een verzelfstandiging al heeft plaatsgevonden. Beslisschema’s suggereren rationaliteit, maar uiteindelijk is een besluit tot verzelfstandiging in hoge mate een politieke beslissing waarin diverse belangen en mogelijkheden tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this