Notitie doorlopende volmacht in belastingprocedures van gemeenten

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

Abstract

No-cure-no-pay-bedrijven maken, net als andere dienstverleners, gebruik van een volmacht om namens de belastingplichtige bezwaar te kunnen maken. In de meeste gevallen wordt in de volmacht zelf geen beperking gegeven in de tijd, zoals een beperking tot een belastingjaar of kalenderjaar. Via haar leden ontvangen de VNG en de LVLB vragen hoe zij om moeten gaan met dergelijke volmachten. In de praktijk blijkt dat belastingplichtigen niet steeds op de hoogte zijn van de rechtshandelingen die de dienstverlener in hun naam verricht en het ook niet altijd eens zijn met deze rechtshandelingen. In deze onderzoeksnotitie wordt de vraag beantwoord welke mogelijkheden de gemeente heeft om de volmacht te verifiëren, om te controleren of de belastingplichtige inderdaad bezwaar heeft willen laten instellen en of er mogelijkheden zijn om de volmacht te weigeren indien zonder medeweten of tegen de wil van de belastingplichtige rechtsmiddelen zijn of worden aangewend door de dienstverlener. In de tweede plaats wordt onderzocht wat de belastingplichtige zelf kan doen om te voorkomen dat de dienstverlener rechtshandelingen verricht tegen haar wil en of hieraan kosten verbonden zijn. Tot slot wordt onderzocht hoe e.e.a. voor de rijksbelastingen geregeld is en of hierin nog nieuwe mogelijkheden voor gemeenten zijn te vinden.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
PublisherErasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
Number of pages21
Publication statusPublished - 2020

Cite this